Ochrana osobných údajov

a ich spracovávanie spoločnosťou GROW.fairly, s.r.o.

 

V súvislosti s novým zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a s Nariadením EP a Rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov), ktoré nadobudli účinnosť 25. mája 2018, Vás chceme informovať o podrobnostiach spracovania Vašich osobných údajov, ktoré nám ako dotknuté osoby poskytnete.

Ak ste našim zákazníkom a využili ste služby GROW.fairly, s.r.o, obrátili sa na nás prostredníctvom e-mailu, prihlásili ste sa na odoberanie nášho newslettera, uzavreli ste s nami zmluvu, alebo ste návštevník našej webovej stránky zverujete nám niektoré vaše osobné údaje.

Tento dokument vysvetľuje, kto sme, ako spracovávame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov. 

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov: GROW.fairly, s.r.o., IČO: 35926902, naše sídlo je Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika.  

Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami.

Kontakt na prevádzkovateľa

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov.

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: info@samay.sk alebo poštou na GROW.fairly, s.r.o., Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika.

Dôvody spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

 • ste našim zákazníkom,
 • ste navštívili našu predajňu,
 • ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané,
 • ste sa prihlásili na odoberanie nášho newslettra,
 • ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu alebo cez iné kanály,
 • ste návštevníkom našej webovej stránky,
 • ste nám udelili váš súhlas,
 • ste s nami uzatvorili zmluvu.

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním vy sami, napríklad prihlásením sa na odoberanie nášho newslettra cez webovú stránku. Osobné údaje, ktoré nie sú získané priamo od dotknutých osôb, pochádzajú z informácií z verejne prístupných zdrojov, získaných priamo GROW.fairly, s.r.o alebo od zmluvného partnera GROW.fairly, s.r.o.

Rozsah spracovania vašich osobných údajov

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;
 2. kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach;
 3. vaše nastavenia newslettrov, vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky;
 4. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
 5. údaje o vašom správaní na webe, spracované sú aj údaje ako vaša IP adresa, súbory cookies, prípadne identifikátor zariadenia;
 6. odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údaje o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údaje o vašom správaní na webe a údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám posielame;
 7. citlivé osobné údaje, resp. osobné údaje zvláštnej kategórie, nie sú štandardne spracovávané, ak nám predtým ako dotknutá osoba neudelíte súhlas na konkrétny účel spracovania týchto poskytnutých údajov.

Účel spracovania vašich osobných údajov

GROW.fairly, s.r.o. spracováva osobné údaje dotknutých osôb najmä na nasledujúce účely:

 • Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, na vybavenie vašej objednávky, ochranu našich  právnych nárokov a plnenie svojej zákonnej povinnosti.
 • Ak používate náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb.
 • Vaše údaje tiež používame na informovanie o našich aktivitách, zasielanie noviniek a newsletterov, prípadne poskytnutie iných správ a informácií, a to aj na žiadosť dotknutej osoby. V každom nami zaslanom newslettri je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania.   
 • Komunikácia s našimi zákazníkmi a tými, ktorí majú záujem o naše služby.
 • Príprava a plnenie našich zmluvných povinností.

Právny základ spracovania vašich osobných údajov

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu a to:

 1. bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 2. na základe vášho súhlasu.

Aké spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete či nakúpite. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu predajňu.

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov získaných prostredníctvom webu a internetu

GROW.fairly, s.r.o. získava vaše osobné údaje, týkajúce sa vašej aktivity na stránke. Tieto údaje môžu byť najmä vaša IP adresa, ID vášho zariadenia alebo browsera, vaša aktivita na stránke, čas strávený na stránke a podobne. Údaje získavame ako súčasť záznamov o aktivitách a tiež používaním súborov cookies a služby Google Analytics. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť záujem o informácie na našej stránke a umožňujú nám prispôsobovať jej obsah záujmom jej návštevníkov, ako aj zrýchliť a zjednodušiť komunikáciu so GROW.fairly, s.r.o.

Súbory cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Doba spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania alebo odvolaním súhlasu dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a spolupracovníkov, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

Prenos vašich osobných údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje odovzdať tiež reklamným a sociálnym sieťam.

Poskytnutie vašich osobných údajov tretím stranám

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi.

Sú nimi:

 • partneri prevádzkujúci platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby
 • prepravní partneri, najmä Slovenská pošta, a.s., GO4, s.r.o. a Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o.
 • Google
 • Google Analytics
 • Salesforce
 • Facebook
 • Shoptet
 • GoPay

Miesto spracovania vašich osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

Vaše práva ako dotknutej osoby

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
 • Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracovanie osobných údajov na účel priameho marketingu, GROW.fairly, s.r.o. ďalej osobné údaje dotknutej osoby na účel priameho marketingu nebude spracovávať.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním. Odvolanie je možné písomným oznámením, zaslaným na adresu sídla GROW.fairly, s.r.o, alebo na emailovú adresu GROW.fairly, s.r.o. Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu doručené GROW.fairly, s.r.o, je GROW.fairly, s.r.o. povinná ukončiť spracovanie osobných údajov na účel, pre ktorý bol súhlas odvolaný. Tým nie je dotknuté právo GROW.fairly, s.r.o spracovávať osobné údaje za účelom plnenia svojich zákonných povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov GROW.fairly, s.r.o, prípadne dotknutej osoby.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na eshop@growfairly.sk, alebo list poštou na našu adresu GROW.fairly, s.r.o., Dobšinského 14, 811 05 Bratislava. Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz