Kávovým farmárom v Etiópii sme pomohli s rozvojom včelárstva

V septembri sa nám podarilo úspešne ukončiť projekt podnikateľského partnerstva, ktorý udržateľným spôsobom podporil rozvoj včelárstva na juhu Etiópie. Včelárstvo predstavuje prospešnú činnosť, ktorá môže pomôcť nielen pri zmierňovaní chudoby, ale aj pri udržiavaní prirodzenej biodiverzity.

V Etiópii sa včelárstvo praktizuje po stáročia. Krajina je štvrtá na svete s najväčším počtom - viac ako 6 miliónov - včelstiev. Väčšina úľov v Etiópii je však tradičných. Sú zavesené na vysokých stromoch a med sa z nich zbiera tradičnými postupmi, čo má za následok veľmi nízku produkciu. Tento tradičný typ včelárstva zároveň obmedzuje zapojenie žien, ktoré majú pri modernejších metódach zberu a spracovania medu viac možností participácie.

Nadväzujúc na doterajšiu spoluprácu s kávovými farmármi v Etiópii sa naša spoločnosť Samay / GROW.fairly s.r.o. s podporou SlovakAid pustila do projektu podnikateľského partnerstva, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšenie efektivity a kvality včelárskej produkcie prostredníctvom zavádzania moderných metód chovu včelstiev a spracovania včelích produktov. Projekt zahŕňal prenos slovenských skúseností z oblasti apikultúry a bol realizovaný v spolupráci s etiópskou Univerzitou Bule Hora.

GROW Univerzita Bule Hora s doc Chlebo

Cieľovou skupinou boli farmári v oblasti Oromia a ostatní členovia miestnej komunity, s dôrazom na ženy a mladých ľudí, ktorí môžu profitovať zo vzdelávacích aktivít, ako aj z dostupnosti modernejších úľov a včelárskeho vybavenia a možnosti zaviesť včelárstvo ako dodatočný zdroj svojho príjmu. Včelárstvo, vďaka hodnotným produktom ako sú med, včelí vosk, peľ, materská kašička či propolis má veľký potenciál prispieť k zvýšeniu príjmov zapojených rodín farmárov. Okrem vytvorenia nových pracovných príležitostí, projekt pomáha zlepšovať potravinovú aj ekologickú bezpečnosť v chudobných vidieckych regiónoch Etiópie.

GROW training beekeeping Ethiopia

V rámci projektu sme:

  • zrealizovali technické školenia pre 21 mladých ľudí v spolupráci s Univerzitou v Bule Hora, ktoré boli zamerané na výrobu drevených úľov prechodného i moderného typu;
  • uskutočnili cestu slovenského experta na apikultúru - docenta Róberta Chleba z nitrianskej univerzity, počas ktorej sa konala séria stretnutí so zástupcami akademickej sféry, miestnej samosprávy a novými zamestnancami dielne na výrobu včelích úľov;
  • zriadili dielňu na výrobu včelích úľov, v ktorej bolo doposiaľ vyrobených už viac ako 600 kusov drevených úľov moderného a prechodného typu;
  • zorganizovali sériu podujatí, zameraných na školenia a distribúciu včelích úľov, ktorých sa zúčastnilo 200 ľudí.

Projekt podnikateľského partnerstva č. SAMRS/2020/PPP/1/16 bol realizovaný s finančnou podporou SlovakAid.  slovakaid_gis_male_0

Sme nesmierne radi, že napriek pandémii COVID a komplikovanej bezpečnostnej situácii v Etiópii sa uskutočnili všetky plánované aktivity a ku koncu septembra 2022 sme projekt úspešne ukončili. Hoci tento PPP projekt je ukončený, v spolupráci s etiópskymi kávovými farmármi v oblasti včelárstva pokračujeme aj naďalej.

GROW vyroba vcelich ulov Etiopia

GROW dielna vyroba vcelich ulov Etiopia

GROW etiopia vcelie ule distribucia

GROW skolenia Etiopia vcelarstvo zeny

GROW beekeeping Ethiopia Bule Hora

GROW Samay docent Chlebo vcelarstvo

Sledujte nás na Facebooku a Instagrame:

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz